Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
 

 

 
2011-03 參觀香港國際機場運作
 
 

聯會承蒙機場管理局邀請將2011年於三月廿四日下午二時前往香港國際機場參觀機場。

回活動花絮主頁

 
 

香港汽車服務業聯會 © 2018 版權所有